Meny

SKIOLD'S VERDIER;
Inkluderende
Respekt
Glede
Nyskapende

Innkalling årsmøte SBK Skiold 2020

Til medlemmer i Skiold.

Innkalling til årsmøtet i SBK Skiold 2020.

Sted: Klubbens lokaler Marienlyst stadion.

Dato: 17-03-2020 klokken 1830.

 

Styret

SBK Skiold

2020-01-23
MortenBacke

Årsmøtet innkalles med dette av styret i SBK Skiold 23-01-2020.

Innkallingen gjøres til klubbens medlemmer ved kunngjøring på idrettslagets internettside www.skiold.net og facebook siden Skiold Drammen.

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside.

Dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet gjøres tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

 

Saksliste 

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent

Sak 3:    Velge protokollfører

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 7:    Godkjenne forretningsorden

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

             Sak 10-1 Innkommet forslag.

             Sak 10-2 Endringer sportsplaner, klubbhåndbok og diverse instrukser og rollebeskrivelser.Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

- leder

- nesteleder

- styremedlemmer 

- varamedlem

14.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer

- varamedlem

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

- leder  

- medlemmer

- varamedlem

 

14.5 Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

Vedlagt følger følgende dokumenter:

-        Styrets forslag til forretningsorden

-        idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

-        Regnskap i revidert stand

-        Revisorers beretning

-        Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer

-        Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt

-        Styrets forslag til budsjett

-        Styrets forslag til organisasjonsplan

-        Valgkomiteens innstilling

-        Styrets innstilling til ny valgkomité

 

Spørsmål om årsmøtet kan rettes til Skiold på e-post leder@skiold.net

 

Med vennlig hilsen
styret

 

[Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 14.01.2020. Dokumentet skal bare benyttes for årsmøtet 2020, og ikke senere årsmøter. Ved hvert årsmøte bør idrettslaget sjekke https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for eventuell ny versjon av dokumentet.]

Kalender

April
MTOTFLS
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Aktiviteter

14.06.2020
Søknad om plass Skiold IFO skoleåret 2020-2021

13:00 - 17:00

Klubblokalet Marienlyst